Zavazadla a vše kolem nich & cestování s domácím mazlíčkem

Letecká  přeprava zavazadel je komplikovanější než přeprava autokarem nebo vlakem. Zapsaná zavazadla nemáte po dobu letu pod dohledem, a tak z hlediska jejich manipulace, zatížení letadla (a s tím spojené spotřeby paliva) uplatňují letecké společnosti různá omezení hmotnosti a rozměrů zavazadel.

Tyto limity závisejí na cestovní třídě, typu letecké společnosti, druhu uplatňovaného konceptu ze strany letecké společnosti a v neposlední řadě také na přísnosti postoje samotných aerolinek.  


Všichni dopravci rozlišují  dvě základní kategorie základních zavazadel a kategorii třetí, kam patří zvláštní druhy zapsaných zavazadel.  

1. Nezapsaná (kabinová) zavazadla  - Checked (Cabin) Baggage
2. Zapsaná zavazadla  -  Checked Baggage
3. Přespočetná zavazadla – Excess Baggage

KufryKabinová  (příruční) zavazadla

Jsou přepravována bezplatně v kabině pro cestující. Jejich obsah je silně omezen, není povoleno vnášet na palubu větší množství kapalin, gelů, krémů, ostré a sečné předměty, výbušné předměty, imitace zbraní (ani hračky) apod. Podrobný seznam naleznete na letence či ve všeobecných přepravních podmínkách. Záleží na společnosti, ale obvyklý váhový a rozměrový koncept kabinového zavazadla je následující: 18kg v obchodní třídě, 12 kg v turistické třídě. Rozměrově byste se měli vejít do: 55 x 35 x 25 cm (jinými slovy součet rozměrů nesmí přesáhnout 115 cm). Existují tzv. měřící rámy, i když ne na všech letištích. Do váhy kabinového zavazadla se nepočítá: kabát, přikrývka, hůl, deštník, kabelka, čtení, jídlo a koš pro dítě, berle, složitelný vozík.

Zapsaná  zavazadla

Jsou zavazadla, která odevzdáte u odbavení (check-inu), jsou zaevidována do systému a doručena v konečné destinaci. Do určitého limitu jsou přepravovaná bezplatně (u klasických společností, nikoli u některých nízkonákladových) v zavazadlovém prostoru letadla, kde za ně dopravce nese zodpovědnost. Nedoporučuje se v těchto zavazadlech přepravovat křehké věci, peníze, šperky, cenné papíry, věci podléhající zkáze, jelikož finanční odpovědnost dopravce je limitovaná.

Limity bezplatné  přepravy jsou buďto tzv.váhové: např. 30 kg v business třídě a 20 kg ve třídě economy  bez ohledu na počet kusů; nebo kusové (Piece Concept): to znamená dva kusy po 23 kg maximálně + součet všech rozměrů nesmí přesáhnout 158 cm.

Přespočetná  zavazadla

Jsou zavazadla přesahující váhově, rozměrově či kusově limit pro bezplatnou přepravu. Lze je přepravit po zaplacení poplatku za Excess Baggage (1 kg = 1 % z tarifu First Class). Dále jsou zavazadla zvláštní povahy, a to:

  • živá zvířata - přepravují  se v nákladovém prostoru, na palubu smí pouze malá nepáchnoucí domácí zvířata – psy, kočky a fretky – ve speciálních schránách s nepromokavým dnem, umístitelných pod sedadlo, max. 8 kg (včetně schrány). Slepečtí psi a psi policejní a záchranné služby (FOC) se tomuto vymykají. Pro přepravu domácích mazlíčků je nutné mít veterinární doklady (ne starší 72 hodin, lze je získat na letišti)

  • lyžařská výstroj, golfová výstroj a jízdní kola, surfové prkno - jsou výjimečně  přepravovány zdarma jako marketingový nástroj dané letecké  společnosti. Jinak se přepravují jako nadměrná zavazadla.

  • střelivo a střelné zbraně - přepravují se v zapsaných zavazadlech, pouze nenabité a s patřičnými doklady

Nepravidelnosti zavazadel

Nepravidelnosti zavazadel jsou nepříjemné události, kdy (velmi zjednodušeně řečeno) Vám zavazadlo přijede v jiném stavu, než jste ho odevzdali, nebo vůbec nepřijede.Dopravci dělí typy takovýchto nepravidelností následovně:

  • Nedoručení zavazadla v cílové destinaci - zpoždění x totální ztráta

  • Doručení poškozeného zavazadla

  • Doručení vykradeného zavazadla

KufryPostup při  nedoručení zavazadla
Čekáte, čekáte, všichni už odjíždějí či odcházejí se svými zavazadly, pás se již zastavil a Vaše zavazadlo nikde. Nepříjemná záležitost, ale nemusí být ještě nejhůře. V takovém případě se odeberte k přepážce Vašeho dopravce k vyplnění formuláře PIR (Property Irregularity Report), kde vyplníte informace o sobě, o zavazadle a udáte kontakt, kam Vám bude zavazadlo po dohledání zdarma doručeno letištní službou. Pokud je při zahájení pátrání po zavazadle zřejmé, že zavazadlo nebude moci být doručeno do cca 24 hodin (např. se zjistí, že místo do Hong Kongu bylo z Paříže posláno do Havany), máte nárok na výplatu tzv. „první pomoci“. Finanční výplata je nahrazována poskytnutím balíčku obsahujícího základní hygienické potřeby,  košile apod. 

V případě, že se zavazadlo po určité době nedohledá, je prohlášeno za ztracené a cestující má nárok na náhradu škody. Toto odškodnění se řídí ustanoveními Varšavské konvence, upravené dohodou z Haagu a Montrealu a Vy máte nárok na finanční odškodnění ve výši 17 SDR za kg, tj. zhruba 21 € za kilogram (pokud předem nebyla deklarovaná vyšší cena obsahu). Při výplatě náhrady se vychází z váhy zavazadel, zapsané v letence při odbavení

Postup při poškození zavazadla
Proces opět začíná vyplněním  formuláře PIR, je třeba popsat škodu a vyčíslit hodnotu zavazadla. Poškození zavazadla se řeší výplatou náhrady škody (s amortizací) nebo opravením zavazadla na náklady dopravce, případně předáním nového zavazadla, odpovídajícího kvalitou a cenou původnímu (v praxi nejčastější případ).

Postup při vykradení zavazadla
Velmi ošemetný případ, stejně zneužívaný, jako reálný. Je třeba vyplnit formulář PIR, kde musíte popsat odcizené předměty a vyčíslit jejich hodnotu. Letecká společnost požaduje doklady o nákupu předmětů, jelikož tento případ je mnohdy pouze fingován, proto letecké společnosti postupují poměrně přísně a tyto případy často končí soudním sporem.

Pokud by Vás zajímaly statistiky výše popsaných nehod a nepříjemností, ukazatel z posledních let osciluje kolem průměru 1,5 %. Organizace AEA sleduje tyto parametry a je možné dohled aktuální statistiky online.

U nás si můžete vybrat z více jak
18.000 zájezdů do všech koutů světa.

Krátké zprávy

Welness dovolené opět hitem vánoc
11.11.2010 - Především odrostlejší děti se chtějí svým rodičům zavděčit dárkem, který je donutí chtě nechtě alespoň na pár dní „vypnout“ a užít si zasloužené relaxace. Prodej…

Vánoční dovolená na horách – letos bez volna!
02.11.2010 - Letos, a bohužel částečně i příští rok, si pro všechny klasické zaměstnance připravil kalendář nejedno nemilé překvapení. Většina státních svátků spojených s…