Zpožděný let, co mám dělat a na co mám nárok?

Zpoždění, zrušení letu, odmítnutí přepravy, to vše vás při cestování  letadlem může potkat. Souhrnně se takovýmto situacím říká nepravidelnosti v letecké dopravě.

DelayZa nepravidelnost v letecké dopravě je možné považovat každý případ, ve kterém letecká společnost není schopna splnit svoje závazky vůči cestujícímu, které vyplývají z „přepravní smlouvy“ představované prodanou/koupenou letenkou (jde o přepravu do bodu uvedeného v letence a v časech uvedených).

Základní  typy nepravidelností jsou v zásadě dvě: buďto jde o provozní nepravidelnosti (zpoždění, či zrušení letu) nebo o odmítnutí přepravy.

Do roku 2005 měl každý dopravce svoje specifická pravidla pro odškodňování cestujících v případech, kdy nebyl schopen splnit svoje závazky vyplývající z „přepravní smlouvy“. V únoru 2005 však vstoupilo v platnost nařízení č. 261/2005, ve kterém se přesně definuje, jaké odškodnění náleží cestujícímu a v jakém případě. Toto nařízení je závazné pro všechny letecké společnosti členských zemí EU a pro společnosti, které do zemí EU provozují pravidelnou přepravu. Všeobecně lze říci, že obsah tohoto nařízení podstatným způsobem zvýšil práva cestujících, přesně definoval jednotlivé finanční výše odškodnění.

Zpoždění  letu

Situace, kdy neodlétáte podle letového řádu. Jde o rozpor ve smlouvě  s dopravcem, a tak z toho pro cestujícího plynou náhrady. Vše se odvíjí od délky letu a délky zpoždění.
Letecké  trasy se pro tyto účely dělí na tři kategorie:

  • Do 1500 km a zpoždění je více jak 2 hodiny, náleží vám 150 € kompenzace v poukazu nebo 125 € v hotovosti plus občerstvení, uskutečnění telefonického hovoru a pokud zpoždění přesahuje 8 hodin, pak ubytování. Cestující musí být průběžně informován o situaci a musí obdržet informační leták s uvedením svých práv a povinností společnosti. Po zpoždění více jak 5 hodin máte právo na přesměrování nebo vrácení jízdného (a to i za proletěný úsek, v případě zpoždění na zpátečním letu).

  • Od 1500 do 3500 km a zpoždění je více jak 3 hodiny, náleží vám 200 € kompenzace v poukazu nebo 175 € v hotovosti plus péče, viz detailně uvedeno výše.

  • Nad 3500 km a zpoždění je více jak 4 hodiny, náleží vám 300 € kompenzace v poukazu nebo 275 € v hotovosti plus péče viz. výše.

Zrušení  letu

Stane-li se, že Váš let je z nějakého důvodu zrušen, musíte být primárně informováni o situaci, dostat informační leták s uvedením Vašich práv a povinností společnosti. Zrušení letu se obvykle řeší přesměrování s jiným dopravce, popřípadě vrácením jízdného. Schéma finanční kompenzace stejné jako v případě odmítnutí přepravy.

Vzdálenost Částska v € (poukaz) Částka v € (hotovost)
do 1500 km 300 250
1500 - 3500 km 400 350
nad 3500 km 600 550

Odmítnutí  přepravy

Jedná  se o specifickou situaci, která vzniká kvůli tzv.obchodnímu překnihování. Jedná se o běžnou praxi prováděnou leteckými společnostmi, které takto reagují na skutečnost, že se k odbavení letu někteří cestující s potvrzenou rezervací nedostaví a letadlo odletí s prázdnými sedačkami. Společnosti proto mají speciální programy a systémy, které jsou schopné (na základě historických dat) určit o kolik je možné konkrétní let překnihovat, to znamená prodat více letenek, než je k dispozici sedaček. V případě, že se přihodí situace, že se dostaví všichni cestující, jež si zakoupili letenku, nastává tato situace a letecká společnost nemůže dostát závazkům vůči všem zákazníkům.

delayPostup a povinnosti letecké společnosti v tomto případě (DBC – Denied Boarding Compensation) jsou následující:
Nejprve společnost vybírá dobrovolníky, kteří souhlasí s tím, že konkrétním letem neodletí a poletí později, a za to je jim vyplacena kompenzace plus poskytnuta péče. Výše odškodnění závisí na délce letu a způsobu výplaty. Do 1500 km jde o částku 300 € v poukazu, respektive 250 € v hotovosti. Pro lety od 1500 do 3000 km činí kompenzace 400 € v poukazu anebo 350€ v hotovosti a lety na 3500 km disponují kompenzací 600€ v poukazu, či 550€ v hotovosti.

Dobrovolník obdrží informační leták, je překnihován, je mu nabídnut vstup do Business Class salonku a umožněn telefonický hovor (s časovým limitem).
V případě, že nejsou dobrovolnicí, pak společnost určí cestující, kteří budou odmítnuti k přepravě proti své vůli – většinou ti, kteří se dostavili poslední k odbavení. Při výběru je dbáno na to, aby se nevylučovaly z přepravy rodiny s dětmi, starší lidé, nemocní, invalidní apod. Postup je poté obdobný jako v případě dobrovolníků, tzn. informační leták, odškodnění, překnihování, salonek, telefonický hovor, možnost refundace jízdného při odmítnutí přesměrování.

Nezapomeňte však, že tyto práva máte pouze při letech z/do EU, čili tento postup nemůže být nárokován např. v Asii či jinde po světě, kde se výše uvedené případy řídí politikou dané aerolinky.

U nás si můžete vybrat z více jak
18.000 zájezdů do všech koutů světa.

Krátké zprávy

Welness dovolené opět hitem vánoc
11.11.2010 - Především odrostlejší děti se chtějí svým rodičům zavděčit dárkem, který je donutí chtě nechtě alespoň na pár dní „vypnout“ a užít si zasloužené relaxace. Prodej…

Vánoční dovolená na horách – letos bez volna!
02.11.2010 - Letos, a bohužel částečně i příští rok, si pro všechny klasické zaměstnance připravil kalendář nejedno nemilé překvapení. Většina státních svátků spojených s…