Dějiny

Kontroverzní kraj Homéra

Území dnešního Turecka patří odjakživa k místům, kde se psaly ty nejvýznamnější dějiny lidstva. Odtud byly řízeny tři největší říše starověku a středověku. Odtud přicházelo nebezpečí pro středověkou Evropu, kterého se bála jako máločeho jiného, a tyto kraje byly zrovna tak uchovatelem vysokohodnotných tradic,  umění a vzdělanosti.

Více méně na vrcholu

Kdysi dávno ještě před naším letopočtem se na území dnešního Turecka rozpínali Chetité, poté zde panoval Chammurapi a jeho dynastie, až území sjednotil pod svou taktovku Alexandr Makedonský. Po jeho smrti zde byl klid a řád a Malá Asie se těšila z Pax Romana. Konstantin Veliký, první křesťanský císař v Byzancii přišel s neskromným přejmenováním Cařihradu na Konstantipol. Po našem letopočtu a po háravém stěhování národů, rozdělení říše římské, se Východořímská říše mění na říši Byzantskou a jejím vůdce na vrchol není nikdo jiný než císař Justinián. Čas běží dále a přicházejí Arabové a s nimi islám a Seldžukové, kteří čelí křížovým výpravám Evropanů.

V 16. a 17. století je impérium zase na svém zenitu, tentokrát pod honosným označením Osmanská říše a v rukou osmanských sultánů. Po Berlínském kongresu (1878) se Turecko stává polokolonií evropských velmocí. V následujících balkánských válkách ztrácí celé  své dosavadní evropské území a krize pokračuje s nástupem I. světové války, kterou prohrává po boku centrálních mocností.

Hořký pád

Impérium se rozkládá, podlamují se mu již hliněné nohy a zoufale bije kolem sebe. V letech 1915-1916 bylo zmasakrováno na půl milionu Arménů, perzekucím byli vystaveni Židé v Palestině. Po válce Turecko přišlo o rozsáhlé východní oblasti, ze kterých částečně vznikly nové státy (Sýrie, Spojené arabské emiráty) nebo spadly pod britský či francouzský mandát (Sýrie, Libanon). Turecko se tak dostalo zhruba dnešní hranice. Místo potvrzení statu quo (mírovou smlouvou ze Sevrés, 1920), se rozpoutává další drastická válka. Tentokrát ne celosvětová, ale neméně krvavá - turecko-řecká válka, charakterizovaná krutými praktikami a obrovským exodem obyvatel. 29. 10. 1923 je konečně vyhlášena Turecká republika s novým prezidentem - Atatürkem a novým hlavním městem - Ankarou.

Pokračujte na:
Dovolená.cz