Od impéria k malé zemi

Doba halštatská

Již v dobách před Kristem byla na dnešním území Rakouska rozseta větší i menší obchodní centra a opevnění. Území bylo významným nalezištěm nerostných surovin, především soli, v okolí Hallstattu, podle něhož byla pojmenována také starší doba železná – doba halštatská. Nově rozšířené křesťanství, stěhování národů a samotný rozklad Říše římské dostaly území do hledáčku ataků Slovanů, Avarů a Gótů a zhruba od 10. století  jsou datovány první zmínky o říšské východní marce (Ostarrichi).

Středověk

Roku 1156 byla východní marka povýšena na vévodství, a to pod pevnou rukou Babenberků, kteří Rakousko drželi až do poloviny 13.století, kdy vymřeli. Poté zde krátce panoval český král Přemysl Otakar II. a následně Rudolf I. Habsburský zemi dal jako léno svým potomkům spolu s dalšími državami jako Korutany, Kraňsko, Tyrolsko a Štýrsko. Tyto spojené země se začaly označovat jako „dědičné země habsburské“.

Habsburské panství

Habsburkové se v běhu dějin rozpínali čím dál více a postupně získávali moc nad dalšími evropskými zeměmi, jako například v 16. století nad uherským a českým královstvím a Nizozemím a vytvořili tak rozlehlou habsburskou monarchii, která se později přetransformovala v císařství s Vídní jakožto centrem.

Karel VII. zaručil monarchii nástupnictví i po přeslici, což vyneslo na trůn jednu z ikon habsburské epochy, Marii Terezii, která panoval 40 let. Vybudovala moderní úřednický stát, zavedla povinnou školní docházku, zreformovala armádu a z Vídně učinila centrum Evropy. Její syn Josef II., osvícený panovník absolutismu, pokročil ještě dále, když zrušil nevolnictví a zavedl toleranční patent pro protestanty.

19.století

V tomto století se Rakouskem jako bouře přehnal Napoleon, Vídeň se stala dějištěm Vídeňského kongresu a po porážce Napoleona přišla tvrdá ruka kancléře Metternicha. Po něm nastupuje na trůn jeho synovec František Josef I., který bude vládnout následujících 68 let. Dochází ke zrušení roboty a roku 1867 je říše rozdělena (tzv. rakousko-uherské vyrovnání). Uhry jsou uznány za samostatnou část říše, čímž vzniká c.k. dualistická monarchie.

Světové války a poválečný vývoj

Po prohrané první světové válce se impérium rozkládá, dělí se na samostatné státní útvary a z Rakouska se stává republika. Za druhé světové války je země připojena k Německu a po jejím skončení se v roce 1955 na základě státní smlouvy Rakousko zavazuje k politické neutralitě a je tak ušetřeno půl století komunistického panování. Od roku 1995 je členem EU.

Pokračujte na:
Dovolená.cz