Corrida

Nerovný souboj

Býčí zápasy neboli tauromachy je tradiční podívaná nejen ve Španělsku. Korida (corrida) je rozšířená i v Portugalsku, jižní Francii a latinskoamerických zemích. Jde o nehumánní, rituální zabíjení býků v aréně vyšňořeným toreadorem, který vystresovaného a hladového býka dráždí červenou multou a do toho diváci, kteří za tento krvák jsou ještě ochotni platit nemalé vstupné, řvou nadšené „olé“. Býčí zápasy mají případy, kdy zvítězí i přes trapně nevyrovnané síly býk, bohužel jich je stále směšně a bezprecedentně málo.

Přípravy a pravidla

Býčí zápasy trvají zpravidla dvě až dvě a půl hodiny a mají svá pevná a nerovná pravidla. Už před vpuštěním do arény je býk týrán, jsou mu otupovány ostré rohy, do očí mu vtírají vazelínu, aby se zhoršila jeho orientace a není vůbec výjimečné nadopovat zvíře sedativy. V boxu je býk dlouho držen bez možnosti pohybu, těsně před vypuštěním je bit a drážděn. Pak přijde velký a „statečný borec“. Zápasníci se dělí na matadory, pikadory a banderillery podle jejich úlohy v každém ze tří dějství (los tres tercios de la lidia).

Krvák začíná

Torero musí zmateného býka rozzuřit a zjistit způsob, jakým útočí.  Matador dále býka dráždí a přitom dělá různé postoje a figury. Pikador již útočí a postupně do těla býka zabodává pět kopí. V druhé části přicházejí tzv. banderilleros, kteří ostrými banderillami zasazují býkovi další rány. Zvíře krvácí a z posledních sil útočí všude kolem sebe včetně ohraničení arény, jelikož je zmatené hlukem z tribun řvoucího publika, kterému to připadá jako nesmírná zábava. Ve třetím dějství je býk již oslaben ztrátou krve a bolestí a ztrácí koordinaci pohybů. V takovém momentně přichází na scénu 'hlavní hrdina' – matador, aby býkovi vrazil poslední ránu. Buď ho dýkou bodne mezi obratle nebo kopím přímo do srdce. Většina těchto 'hrdinů' je ještě tak neschopná, že býka ani neusmrtí jednou ranou, a tak za ohlušujícího jásotu a nadšeného řevu obecenstva je dobíjen dalšími ranami ostrým kopím, až krev stříká pomalu do prvních řad a kusy masa se válejí kolem. Prezident poté rozhoduje o tom, zda si toreador odnese za odměnu jedno, dvě uši nebo i ocas býka.  

Býčí zápasy jsou již v Katalánsku  zakázány, zbytek Španělska a další země je dále praktikují a praktikovat se budou nadále, dokud po této planetě budou chodit individua, která prachobyčejné týrání zvířat ospravedlňují tradicí a která za postřik býčí krví a pohled na absurdní bolest ještě zaplatí vstupné.

Pokračujte na:
Dovolená.cz