Nejluxusnější pláže Černé hory

Celkem 19 pláží přímořských letovisek Černé hory vyvěsilo letos na své stožáry modrou vlajku, zaručující nejvyšší kvalitu pláže. Majitelé těchto turisticky lákavých ocenění se o udržení perfektního stavu své chlouby musí starat každý rok, neboť ocenění může být napřesrok odebráno kvůli zanedbání některého z kritéria – letos byly modré vlajky odňaty například některým plážím v Budvě.

Sledují se přístupové cesty, řasy i budovy v okolí

„Blue flag“ – jakýsi Oskar za čistotu se neuděluje pouze plážím, ale v menší míře a na základě jiných kritérií i přístavům a samotným lodím. U pláží se sleduje především kvalita vody: tj. nepřítomnost kanalizace v okolí pláže, nepřítomnost řas a jiné rozkládající se vegetace u pláže a ve vodě, zdraví korálových útesů pod vodou, průhlednost vody a její složení. Kritéria přihlížející k celkovému životnímu prostředí okolo pláže sledují ekosystémy okolo pláže, vzdělávací aktivity pro veřejnost a přístupnost pláže pro návštěvníky. Hodnotí se i management pláže, který musí zajistit úklid odpadků a jejich třídění. Nesmí se zde tábořit ani jezdit autem. Management pláže odpovídá i za kvalitu budov, které k ní přímo přiléhají. Měřítka bezpečnosti a nabídky služeb na plážích sledují počty a vyškolenost záchranářů i hlídačů. Na pláži musí být přítomná první lékařská pomoc, a musí zde být zbudovány toalety či sprchy.

Které pláže Černé hory letos zabodovaly?

oblast Tivat
pláž Kalardovo a pláž Horizonti (na poloostrově Luštica u Tivatu)

oblast Herceg-Novi
pláže: Club Hotel Riviera, Sun Resort. Pláže Cuba libre, Porto a Stevuzo na poloostrově Luštica u Herceg Novi

oblast Bečíci
pláže: Bellevue, Sveti Toma, Queen of Montenegro

oblast Ulcinje
pláže: MCM Beach, Copacabana, Evropa Beach, Tony Grill, Safari, Miami, Tropicana
+ hotelová pláž v Pržnu při hotelu Maestral

Čerpáno: www.blueflag.org

Pokračujte na:
Dovolená.cz