Změnit zemi:

Lisabon - Portugalsko

Kdo neviděl Lisabon, neví,co je krása

. . . říkají sami Portugalci. Hlavní a zároveň největší město Portugalska rozložené na sedmi pahorcích při toku řeky Teju prožilo roky kolosálního rozmachu, stejně jako roky extrémní bídy. Ve věhlasných časech velkých zámořských poutí a objevů byl Lisabon zámožným městem a střediskem obchodu. V roce 1755 však Lisabonem otřáslo obrovské zeměstřesní, které ho brutálně zdecimovalo.

Zemřelo 40 tisíc lidí a ikonou obnovy se stal markýz de Pomal, který město doslova „znovu narýsoval“ do dnešní krásy. Lisabon připomíná Prahu, Rio de Janeiro a také San Francisco a přitom není ani jedním z nich. Je to zcela určitě jedno z nejkrásnějších měst světa a Evropy. Romantické, kopcovité město se starými tramvajemi, pahorky a slavným oranžovým mostem.

Lisabon - zájezdy

Pokračujte na:
Dovolená.cz