Delfy

Trosky města Delfy svírají hrdlo

Místo, ze kterého byla vidět budoucnost

Antické Delfy, zapsané v dědictví UNESCO, jsou jedním z nejvýznamnějších řeckých archeologických nalezišť. Pokud chcete na dovolené vidět, co doopravdy znamená starověké Řecko, výlet do Delf nesmíte vynechat. Při pohledu na zbytky města, ve kterém se ustanovila konečná rozhodnutí ohledně vedení válek nebo politickém uspořádání, se svírá hrdlo.

Nejstarší hry světa zde posvětil samotný Bůh

Přesný vznik Delf, rozprostírajících se na svazích pohoří Parnass, není datován. Je ale jisté, že v 8. století p.n.l. bylo toto zásadní město s Apollónovou svatyní v plném rozkvětu. Bůh Slunce byl zároveň proslulým věštcem a proto byly celé Delfy zasvěceny mysteriózním věštbám budoucnosti. Silnou tradici tu má ale Matka Země – uctívání bohyně země Gaiy zde probíhalo ještě před zasvěcením místního prastarého chrámu Apollónovi.

V Delfách se údajně konaly Pýthijské hry, vůbec nejstarší hry světa, které založil samotný Bůh, a které měly být předobrazem pro Olympijské hry. Slavily se na počest velkého boje, který tu svedl mocný Apollón s drakem, jež se usídlil právě ve svatém chrámu a odmítal ho opustit. Pojmenovány byly podle kněžky Pýthie, která zde radila poutníkům a ústy Apollóna jim přikazovala, co mají dělat. Její věštby měly vždy několik významů a Pýthie nechávala na poutníkovi, aby pochopil jejich výklad. Dle pověstí se však nikdy nemýlila, Delfy se staly zásadním místem vlivu a politické tahanice o město trvaly dlouhá desetiletí.

Kdo chce slyšet o budoucnosti, musí přinést dary

Celé okolí Apollónova chrámu je doslova lemováno pokladnicemi, do kterých poutníci vkládaly své dary, aby směli vyslechnout věštbu budoucnosti. Zachované je i divadlo a přilehlý stadion, ve kterých se soutěžilo jak v obratnostech těla, tak v dovednostech ducha. Nevynechejte určitě ani návštěvu zdejšího muzea, jsou v něm dochovány unikátní mramorové sochy i keramické předměty. Muzeum najdete podle jednoduchého vodítka – vždy se před ním pohybuje několik koček, jako by tušily něco, co lidé ne.

V prostoru Delf se nachází i posvátná Kórycká jeskyně, cesta k ní vede do strmějšího kopce nahoru od samotných Delf. Je místem Dionýsova narození, v jejím okolí se dle pověsti pohybují nymfy.

Zajímavost: Delfy jsou nazývány „pupkem světa“ nebo též jeho „přesným středem“. Podle řeckých bájí vypustil Zeus naráz na východním i západním konci světa silného orla. Ti se střetli právě nad územím Delf.

Pokračujte na:
Dovolená.cz