Změnit zemi:

Kypr

Ostrov lásky

"Zaveď mne do krajů, kde vládne krása a touha", básnil ve svých dílech již Euripides, když velebil Kypr. A nebyl sám, kdo byl tímto kouzelným místem ve východním Středozemním moři uchvácen. Aby ne, když právě zde se z mořské pěny zrodila bohyně lásky a krásy – bájná Afrodita. Dodnes lidé k pobřežním křovinám nedaleko letoviska Paphos, kde se nachází domnělé Afroditino rodiště, nosí dary ve víře, že jim Afrodita sešle na zem lásku.

Podivuhodný velikán

Kypr je po Sicílii a Sardínii třetím největším středomořským ostrovem a je tak trochu zvláštní a kuriózní. Do vínku dostal od bohů úrodná údolí, horské masívy, stabilní, slunečné klima, lákavé pobřeží a vlídné obyvatele. Kypr však není jen typicky „plážovou“ destinací, jeho historie sahá tisíce let zpět, všude kolem budete nacházet památky a archeologické lokality. Severní část je hornatá, s nejvyšší horou, téměř dvou tisícovkou Olympos. Právě tady si můžete i zalyžovat, je zde vybudovaná 350 metrů dlouhá sjezdovka.

Dva v jednom

Kypr je už raritní tím, že na území o rozloze necelých deset tisíc kilometrů čtverečních naleznete hned dva státy Kyperskou republiku, která zaujímá cca 63 % území Kypru a separatistickou Severokyperskou tureckou republiku, ležící na zbytku rozlohy ostrova. Šarvátky a pozadí sporů se datuje přinejmenším od roku 1974, ale o tom později.

Strategický boháč

Kypr leží mezi Evropou, Asií a Afrikou, konkrétně ve vzdálenosti 65 kilometrů od Turecka, 130 kilometrů od Sýrie, 190 kilometrů od Izraele, 380 kilometrů od Egypta, 386 kilometrů od Rhodu. Dýchá zde svébytná atmosféra, Evropa, Afrika i Asie pospolu. Ostrov disponující dva krát vyššími příjmy na hlavu než Česká republika je zajímavý svými historickými pozůstatky z nejrůznějších období od neolitu přes řecké, římské, benátské a byzantské. Není bez zajímavosti, že Kypr má 6.největší obchodní loďstvo na světě a jen 3.místě co se podílu vysokoškoláků týče (70 % populace má dle statistik vystudovanou vysokou školu).

Vína

Bývalá britská korunní kolonie je také známou vinnou adresou. Už ve středověku odsud anglický král Richard Lví Srdce přivezl víno a zahájil tak tradici importu kyperských vín do Británie. Ani hrabě Champagne nepohrdl místními zdroji, z tažení na ostrov přivezl do Francie výhonky vinných keřů, které byly ve Francii dále kultivovány. Rovněž odrůdy vín Tokaj a Madeira jsou podle všeho potomky kyperských keřů. Celkově lze konstatovat, že na Kypru je jen velmi málo plodin, které se zde nepěstují. Ostrov je v zásobování potravinami zcela soběstačný. Ovšem skoro vše ostatní musí dovážet.

Stát ve státě

Kyperská republika jakožto mezinárodně uznaný stát, má suverenitu de iure nad 97 % povrchu ostrova. Bývalá kolonizační mocnost Velká Británie si však ponechala kontrolu nad zbývajícími třemi procenty, dnes vojenské základny Akrotíri a Dekéleia. Leží při jižním pobřeží od Larnacy až po Paphos a jsou známy pod termínem British Eastern Sovereign Base Area. Angličané zde mají vystavěné město se vším přepychem.

Dovolená.cz