Poslední rozdělené město Evropy

Nicosia – Lefkosia

Hlavní město Kypru, doslova, je to totiž hlavní město obou Kyprů. Město má cca 170 000 obyvatel a jako jediné kyperské město odpovídá tomu, co si Evropan představí pod pojmem město. Jedná se o poslední rozdělené město v Evropě, kde můžete vidět barikády, vojáky, ostnaté dráty, zákazy focení, rozbombardované trosky, zaminované plochy atd.

Zelená linie

Historický střed města je obkroužen velmi zachovalým benátským opevněním a středem města vede ještě jiné opevnění, nikoli benátské – ani co do stáří, ani co do malebnosti a už vůbec ne původem od mořeplaveckého národa. Jedná se o tzv. zelenou linii, nárazníkovou zónu (buffer zone), která rozděluje tureckou a řeckou část ostrova ve středu hlavního města.

Nicosia

Na jihu se nachází Nicosia, cca ve vzdálenosti 48 km od Larnacy, kam se pohodlně dostanete po kvalitní dálnici z Larnacy. Město nabízí celou řadu památek, vesměs dosti zanedbaných, ale stojí za návštěvu, jelikož Vám odhalí úplně jinou tvář Kypru než jsou pobřežní letoviska. Navštívení hodné je Kyperské muzeum, Římsko-katolický kostel, který je jediným kostelem tohoto druhu na ostrově a zároveň tedy slouží jako velvyslanectví Vatikánu. Nachází se přímo u zelené linie, takže je dosti brutálně obehnaný ostnatým drátem. Dále jsou zde i mešity: Arablar a Omeriye, Famagustská brána a samozřejmě Benátské hradby >prošpikované 10 baštami, které jsou u zelené linie navýšeny o ostnaté dráty a ploty a na nich visí Turci a shlížejí dolů do řecké části.

Lefkosia

Se nachází za zelenou linií a za tzv. územím nikoho. Město určitě stojí za návštěvu, má klidnější ráz než Nicosia, chybí výškové budovy a na první pohled není ani tolik patrný rozdíl v bohatství (jižní Kypr má cca 4x vyšší příjmy na hlavu). Lefkosia oproti řadě předsudků není nebezpečná, možná je dokonce bezpečnější než Nicosia (navzdory všeobecně proklamované superbezpečnosti jižního Kypru).

Pokračujte na:
Dovolená.cz