Sousedi na nože

Řecko-kyperská republika versus Severokyperská turecká republika

Historie šla ostrovem dosti klikatě. Původně patřil Kypr Benátčanům, později byl dobyt Osmany, kteří ho roku 1878 za ochranu před Ruskem „darovali“ Angličanům. Roku 1925 se Afroditin zázrak ve Středozemí stává oficiálně britskou korunní kolonií, ovšem s pozůstatky ze všech dob, jimiž prošel, čili i s různorodou (ponejvíce řecko-tureckou) populací.

Čas dělení

Řecko-turecké spory v obecné rovině se datují snad odjakživa, na Kypru však panovávala harmonie a klid. Ačkoli myšlenka na enois (připojení k pevninskému Řecku) byla vždy přítomna. Osudného roku 1974 se pár řeckých generálů na pevnině rozhodlo uskutečnit převrat a Kypr skutečně začlenit do Řecka. Naneštěstí se to zavčasu dozvěděli Turci a než Řekové stihli záměr uskutečnit, vtrhli na ostrov se svou početnou armádou - ve jménu chránit zájmy 13 % tureckého obyvatelstva, jež bylo toho času roztroušeno po ostrově. Jak už ale byli v ráži, nezabrali adekvátních 13 % ale rovnou 37 % území Kypru.

Všichni v pohybu

Nastává občanská válka. Řečtí Kypřané utíkají ze severu na jih a turečtí Kypřané zase na sever. Statisíce lidí se dne na den stává štvanci jen s nezbytnými osobními potřebami a věcmi. Opouštějí své domovy, aniž by tušili, že je neuvidí po následující tři desetiletí… OSN ve snaze zabránit masakrům stanovuje tzv. nárazníkovou zónu, zelenou linii, kam vyšle jednotky UNICYP, které mají za úkol střežit rozkmotřené národy.

Sever proti jihu

V jižní části ostrova vzniká Kyperská republika (Kipriaki Demokratia) s cca 800 000 obyvateli (80 % řeckých Kypřanů), kyperskou librou jako měnovou jednotkou a hlavním městem Nikósie. Od roku 2004 též území EU a od 1.1.2008 se měna transformuje na euro. Roku 1983 na severu vzniká samozvaná Severokyperská turecká republika s 260 000 obyvateli,  z nichž velkou část tvoří Turci z pevninského Turecka. Polooficiální statistiky tvrdí, že se sem, že se sem z pevninského Turecka již přistěhovalo na 100 tisíc Turků. Takový adept prý dostane bleskově občanství i půdu. Hlavním městem je Lefkosia (severní Nikosia), jelikož zelená linie prochází přímo hlavním městem. Jak je tedy vidno, Severokyperská turecká republika nemá s tou Kyperskou krom Afroditina území vůbec nic společného: národ, náboženství, vlajku, měnu ani jazyk. Navíc Severokyperská turecká republika není mezinárodně uznávána (ani OSN), jedná se o separatistické území, které uznává pouze Turecko.

Pokračujte na:
Dovolená.cz