Náboženství, kultura svátky a oslavy

Náboženství

Ústředním náboženstvím v Thajském království je buddhismus, přičemž drtivá většina padesáti sedmi milionové populace se hlásí k nejstarší buddhistické škole zvané théravád. Na jihu země lze dohledat muslimy, hinduisty či animisty, ale jedná se o výrazné minority.

Buddhismus je známý jako jedno z nejtolerantnějších náboženství. Buddhisté uctívají Buddhu, kterého symbolizuje princ Siddhártha Gótam, jenž se vzdal veškerého bohatství a tím dosáhl osvícení (nirvány). Pro dosažení tohoto stavu se buddhisté snaží žít morálně, meditovat, odpoutat se od světských statků a stát se moudrými. Jsou přesvědčeni, že život každého je ovlivněn skutky a činy života minulého, proto uctívají Buddhu a duchy svých předků. Častým rituálem je nošení pití, vonných tyčinek, lotosových květů či drobných mincí do chrámů (watů).

Lotosový květ symbolizuje krásu, čistotu a moudrost Buddhova učení. Jasmínové věnce se také s oblibou zavěšují v autech pro šťastnou cestu. Mnichové jsou zpravidla oblečeni do oranžové barvy, která je uctívána jako posvátná.

Svátky a oslavy

Nejdůležitějším svátkem je thajský Nový rok - Songkran, jehož oslavy probíhají po celé zemi v období od 12. do 14. dubna a jsou velkou podívanou, které se účastní celá thajská populace. Hodně thajských svátků je spojeno s úrodou, převážně rýže. Slaví se zde slavnosti svíček, přivolávaní deště, slavnosti slunečníků a podobně.

Velmi pozoruhodný je vegetariánský festival, jenž se slaví hlavně na jihu Thajska při příležitosti taoistického půstu. Pojídají se pouze bezmasé pokrmy a provádějí se rituály propichování částí těla jako symbol sebetrýzně a sebeobětování.

Kultura v Thajsku

Thajská hudba je zpravidla dosti pomalá, charakteristická sofistikovanými gesty jak rukou, tak nohou. Na divadelní scéně hrají prim bohaté kostýmy, masky, loutky a maskoti. Literární umění odvozuje svůj původ z významného hrdinského eposu Rámakien, jenž vychází z indické Rámájany, čili hinduistického pramene. Ústředními postavami jsou zde princ Ráma a jeho choť Síta.

Thajské umění je úzce spjato s théravádou. A tradičním kulturním centrem, chrámem i klášterem je tzv. wat. Jedná se o komplex staveb využívaný pro náboženské účely, obehnaný zdí a v areálu jsou k vidění sochy Buddhů, posvátný strom Bódhi, pod kterým meditoval Buddha. Waty najdeme po celém Thajsku (celkem jich je na 30 tisíc) a jejich výstavba je financována samotnými Thajci.

Pokračujte na:
Dovolená.cz