Za jógou i buddhismem do Indie

Indický turistický průmysl žije jógou a vším, co je s ní spojené. Pokud jste se v ní zhlédli i vy, a pomalu propadáte všemu, co je s jógou spojené, určitě se vydejte do její kolébky. Nejdůležitějším aspektem při aktivní dovolené v Indii je ale výběr destinace. Několikadenní až několikaměsíční výuku zde nabízí pomalu každý penzion, mnohem lépe se ale budete cítit mezi místními profesionály, kteří se celý život živí právě jógou. Ti nejlepší se „shlukují“v oblasti Mc Leod Ganj.

Cvičí se všude

Mc Leod Ganj je oblast v podhůří Himalájí. Tato „malá Lhasa“ slouží tibetským uprchlíkům, kteří zde mají své vlastní centrum. Dnes je celé okolí zasvěcené Dalajlámovi a józe. Cvičí se venku před hospodou, cvičí se v hospodě, cvičí se na střeše hospody blíže k nebi. V horských vesnicích i na jejich okrajích, pod stromy i u cest. Cvičení s profesionály je pro málo až středně cvičeného jogína dosti náročné, nezapomeňte si hned na začátku domluvit zátěž cvičení a délku jednotlivých sezení. Vlhkost vzduchu je zde natolik vysoká, že se cvičící nepotí, a ani je neobtěžuje jinak všudypřítomný hmyz.

Meditační kurzy pro odolné

Horská vesnice ve výšce přes 2 000 m. n. m. má své vlastní vnitřní kouzlo a zdejší komunita je velmi příjemná, veselá, ale nevtíravá. Za památkami se chodí především k sídlu DalajLamy a do tibetského muzea. Zaplatit si můžete nejen klasickou jógu, ale i power jógu, po které budete cítit tělo ještě hezkých pár dní. Oblíbené jsou také původní meditační kurzy, které skvěle očišťují tělo, jsou ale značně náročné – především psychicky (několik týdnů nesmíte např. s nikým promluvit), ale i časově.

Zajímavost: celá oblast Mc Leod Ganj žije buddhismem, denně lze navštívit desítky buddhistických cvičení, seminářů či praktických hodin. Některé semináře v sídle Dalajlámy vedou samotní mniši, dobrá znalost tibetštiny je ale nutná...

Pokračujte na:
Dovolená.cz