Druhy cestujících

Druhy či kategorie cestujících mají hodně co dočinění s tarifem. Cestující se dělí na základní a zvláštní.

Základní kategorie cestujících:

 • dospělý cestující (Adult) –  cestující nad 12 let, má plný nárok na všechny služby dle přepravních podmínek, platí plný tarif pro dospělého cestujícího.

 • Dítě  (Child – CHD) –  cestující mezi 2 – 12 rokem věku, má nárok na všechny služby dle přepravních podmínek – včetně vlastní sedačky v letadle – standardní sleva ze základního tarifu činí 50 %. Dítě musí být doprovázeno dospělou osobou.

 • Infant (Infant – INF) – dítě do věku 2 let, má omezené nároky z přepravních podmínek, avšak nemá nárok na vlastní sedačku v letadle. Sleva z tarifu činí 90 % (může se lišit podle dopravce). Infant má vlastní letenku s uvedením zkratky INF  a data narození. Musí být doprovázen dospělou osobou.

Zvláštní kategorie cestujících:cestujici

 • Nedoprovázené dítě (Unaccompanied Minor – UM)

  • Dítě ve věku od 8  do 12 let, musí mít vlastní doklady (pas, očkování apod.) a být doprovázen na letiště dospělou osobou. Za letu se o dítě stará kabinová posádka letadla, na letištích personál letiště (VIP), dítě i dokumenty si předávají na podpis

 • Nemocný cestující

  • Nemocní cestující mohou létat jen za předpokladu, že se nejedná o infekční nebo psychickou chorobu, vyžadující zvláštní asistenci. Je vyžadována lékařská zpráva a souhlas s přepravou (dokument MEDIF). Společnost může nemocného odmítnout nebo požadovat doprovod (za úhradu další sedačky). Skutečnost, že je pasažér nemocen,  by měla být uvedena již při knihování (poznámka MEDA, Medical Case) s uvedením diagnózy.

 • Těhotná žena (Expectant Mother)

  • Těhotné ženy mohou létat do 34. týdne těhotenství, v pozdější délce se vyžaduje kladné stanovisko lékaře k dopravě.