Slovník pojmů a zkratek v letecké dopravě

Booking (bookovat) – rezervovat let, rezervace (obvykle spojeno s následnou platbou)

Cabin Crew – posádka letadla v kabině cestujících, letušky

Cockpit crew
– posádka řídící kabiny (cockpit),  piloti

Catering
– v letecké terminologie stravování na palubě letadlaletadlo

Cestovní agentura
– právnická osoba pořádají a sestavující zájezdy s patřičným pojištěním proti úpadku dle zákona

Cestovní kancelář
– právnická osoba předprodávající služby (nejčastěji cestovní kanceláře), není oprávněna zájezdy sestavovat, pouze předprodávat za provizi

Curfew
– uzávěření letiště

Denied Boarding
– odmítnutí přepravy

Duty Free
– bez celní / beze cla – obvykle se rozumí bezcelní prodej na letištích

E-ticket
– elektronická letenka

Embosovaná karta
- platební karta, na níž je vystouplým tiskem uvedeno jméno majitele karty a její číslo. Je nutná pro platby uskutečňované na internetu

Gate
– v překladu doslova brána, v letištní terminologii poslední fáze odletového procesu, shromaždiště, kde cestující čekají na vyzvání k nástupu do letadla. V této fázi již prošli všemi bezpečnostními kontrolami a jsou způsobilí nastoupit do letadla

Handling
– pozemní obsluha

Hub
– hlavní báze/letiště společnosti

Charterový let (charter flight)
- let na objednávku (obvykle cestovní kanceláře)

Check-in
- odbavení

IATA
- International Air Transport Association, Mezinárodní asociace leteckých dopravců. Nevládní mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce se sídlem v Montrealu v Kanadě. Sdružuje kolem  240 společností ze 140 zemí celého světa, které generují  94 % pravidelné mezinárodní letecké přepravy.

Low cost airline
– nízkonákladová letecká společnost

Pravidelný let
– let podle letového řádu dané společnosti nehledě na počet cestujících

Routing
– směrování letu (např. PRG-FRA-JFK = Praha – Frankfurt – New York)

Stop ove
r – pobyt cestujícího v tranzitním bodě, nevynucený letovým řádem

Transfer
– přestup cestujícího z jednoho letu na druhý

Tranzit
– přistání a další odlet na palubě stejného letu

Zkratky v letecké dopravě

UTC, Z (zulu) = GMT – Greenwich Mean Time, nultý poledník, nulová časová změna, London

Dep/Ar
r  =  odlet/přílet

STA/STD
Scheduled Time of Arrival/Departure – čas příletu / odletu dle letového řádu

ETA/ETD
Estimated Time of Arrival/Departure – předpokládaný čas příletu / odletu

ATA/ATD
Actual Time of Arrival/Departure – aktuální čas příletu / odletu

DLY
Delay/zpoždění

FFP
Frequent Flyer Programme – věrnostní program pro cestující

FBF
Frequent Buyer Programme – věrnostní program pro firmy