Itálie

V Itálii může člověk zůstat týdny, aniž by prozkoumal všechna zajímavá zákoutí, kterými tato země přímo překypuje. Zasněné Benátky, křesťanský Řím, nespoutaná Sicílie či svěží Alpy jsou jen nepatrným zlomkem turistických lákadel, které lze v Itálii obdivovat. Své kouzlo samozřejmě skrývá i dovolená u moře, neboť malebná přímořská italská městečka jsou opravdovým rájem všech romantických duší. Večery lze trávit v půvabných tavernách u sklenky italského vína a za zvuků živelných i milostných písní si vychutnávat typickou italskou kuchyni. Itálie ve vás jistě zanechá pocit příjemně strávené dovolené.

 

Italská mafie

Cosa Nostra – Je to naše věc!

Jakýkoli článek, který o italské mafii najdete, obvykle začíná: ~ Je neviditelná a přitom všudypřítomná . . .  Nenajdete ji, nevidíte, neslyšíte, nemůžete si na ni sáhnout, přesto existuje. Je záhadou, kam až sahají její nitky. Mafie zapustila kořeny na úřadech, v policii, v obchodě i ve školách. Nikde nemáte jistotu, že nejste v jejích spárech !  ~

Je to sice poněkud zprofanovaný úvod, ale nutno podotknout, že zcela pravdivý.

Vznik mafie

Mafie je mlčenlivé sdružení, plné gest. Původně byla pouze prostředníkem mezi obyčejnými lidmi a státem. Patřila k běžnému životu, stejně jako náboženství. Původ slova Mafie není přesně znám. Vyskytuje se mnoho názorů, například že termín pochází z hesla: Morte Alla Francia, Italia Anela – Smrt Francii, vzdychá Itálie. Není ovšem také vyloučeno že Mafie má své jméno podle jeskyní u Trapani.

Mafioso – Galantuomo - Picotto

Po dlouhá staletí ztělesňoval "mafioso" jedince, jenž za každých okolností vzdoruje příkoří a křivdám, nikdy neustupuje zlu a vždy chrání čest svou a své rodiny, i kdyby musel v jejím zájmu zabít druhého člověka. Stát se členem takové ctihodné společnosti (jelikož zasvěcený člen mafie si neříká mafioso, nýbrž „galantuomo“ – „ctihodný muž“) bylo vysněným cílem každého Sicilana či později Italo-Američana. Byl to předpoklad pro kariéru. Galantuomo se stával kmotrem dítěte, které obdaroval a staral se o jeho bezpečí stejně jako o bezpečí celé rodiny. Tímto vznikal závazek. Z malého holoubka („picotto“) se stával nový uchazeč mafie, který automaticky nesl břímě splacení dluhu, když bylo třeba někoho „odstranit“ či cokoli jiného v souladu s cíly mafie. Majetek, čest rodiny a její zájem byly prioritní, zločin přicházel až tehdy, když bylo třeba tyto hodnoty uhájit.

Proč se mafii stále nepodařilo vymýtit ?

Nejsilnější zbraní mafie je postoj revolty vůči státní správě a státu samotnému. Nedůvěra. Rezignace. Únava obyvatel, převážně Sicilanů. Mafie v určitém úhlu pohledu ubírá Sicílii a vůbec Itálii na kreditu a celkové reputaci, ale turisté se mafie bát nemusí, protože oni do okruhu zájmů „vážené společnosti“ nespadají Ano, mafie je nemilosrdná - nebere ohledy na děti a na ženy, je zapletená do obchodu s bílým masem, s drogami i se zbraněmi. Její běžnou metodou jsou únosy. To všechno jsou záhady. Lidé zmizí a často už o nich nikdy nikdo neslyší. Pachatele únosu se pochopitelně nedaří dopadnout. Ale rozhodně se nejedná o únosy o běžných turistů. Vyřešení všeho, co se tohoto zamotaného klubka mafie týče, sabotuje, sabotoval a sabotovat bude nepsaný zákon jménem omertá – zákon mlčení. Toto vše jen kvituje zbrklá poznámka někdejšího ministra vnitra v Berlusconiho vládě, který v roce  2001 řekl, že mafie nebude nikdy poražena … „Musíme se naučit s touto skutečností žít.“

Pokračujte na:
Dovolená.cz