Američané & american way

Kde je pravda?

„Můžete se vždycky spolehnout na to, že udělají správnou věc – poté, co vyzkoušeli všechno ostatní.“ řekl o tomto národu kdysi Winston Churchill.

O Američanech koluje po světě spousta a spousta fámů, lží, nepřesností  ale i pravd. Americká společnost je velice solitérní. Americké  dítě je odmala vychováváno tak, aby se vždy snažilo spoléhat samo na sebe. V Američanech jsou pěstovány kariérní pudy a snaha o dosažení co nejvyšších met, snaha o získání obdivu společnosti a koneckonců i o kumulaci bohatství.

Amerika je velmi podivuhodnou společností, je to jedna z mála demokratických společností, které zcela chybí národní systém zdravotní péče. Není zde žádná všeobecná odpovědnost za přinejmenším nejnižší životní úroveň těch lidí, kteří se nemohou řídit pravidly většiny a nedokáží se o sebe postarat. Odbory prakticky neexistují a podobně neexistují také žádné jiné podoby autonomních společenských struktur.  

Paradoxní  společnost

Američané  jsou velmi cílevědomí, až někdy bezohlední, do vysoké míry povrchní. Ano, povrchnost, mělkost je značně charakteristický rys celých Spojených států amerických. Na druhou stranu mají Američané nenucený a otevřený přístup k cizincům i spoluobčanům. Podstatně méně otevřený přístup panuje v této zemi „neuvěřitelných možností“ v oblasti sexuality, alkoholu, hazardu či nahoty. Další paradox, největší puritáni na světě a přitom produkují nejvíce světové pornografie! Tento staromódní přístup pramení z puritánských základů společnosti. Celých 95 procent populace věří v boha.

Do sebe zahledění pracanti

Nízká  míra teoretických znalostí, zejména znalostí o zbytku světa, je USA často předhazována. Dlužno přiznat, že poměrně právem. Podle výzkumů National Geographic 14 % Američanů není schopno lokalizovat svou zemi na mapě světa. Na druhou stranu však Američané žijící ve velkých městech obvykle určitý přehled o světě mají a není již úplně na denním pořádku, že by Čechy byly zaměňovány z Čečnou či jihoruskou gubernií (i když zcela vyloučeno to není).

Američané  jsou lidé pracovití, už léta vedou žebříček v produktivitě práce. Přístup k práci je zde úplně jiný než ve střední a východní Evropě. Krédem je zde místo flákačství, tvrdá práce a čekání na její plody. Američané neochvějně věří ve vlastní schopnosti, a to je dodnes motorem jejich každodenního života. Postava tzv. "selfmademana", který se vyškrábal z ničeho k miliardám je tu stále „in“ a živá. Pro americký národ je také charakteristické být pozitivní a neustál dobře naladěn.

Pokračujte na:
Dovolená.cz