Metropolitní muzeum

Důvěrně se mu říká Met. I když se o něm mluví daleko méně než o Louvru, Pradu či Ermitáži, patří k největším a nejdůležitějším světovým galeriím. Některé kolekce například zbraní či hudebních nástrojů jsou zcela unikátní.

Metropolitní muezumVe sbírkách Metropolitního muzea je přes dva miliony uměleckých artefaktů. Má rozsáhlé sbírky památek starověkého Egypta a dalších starověkých říší, umělecká díla antiky, unikátní kolekci děl amerických malířů, vynikající sbírku obrazů předních evropských mistrů, ale také díla reprezentující africké, asijské, byzantské a islámské umění.

Ročně navštíví Metropolitní muzeum přes čtyři miliony lidí. Muzeum rostlo a několikrát se stěhovalo vždy do větších prostor. Dnešní budova z červených cihel pojatá v novogotickém stylu na východním okraji Central Parku je dílem amerických architektů Calverta Vauxe a Jacoba Wreye Moulda. Ve dvacátých letech minulého století bylo muzeum podstatně rozšířeno a současně dostalo neoklasické průčelí navržené Morrisem Huntem. Budova je nyní dlouhá téměř čtyři sta metrů a její výstavní sály mají plochu zhruba dvacetkrát větší než v době, kdy bylo muzeum založeno.

Pohled do historie

První návštěvníky uvítalo Metropolitní muzeum 20. února 1872. Samotná myšlenka na založení galerie, která by obsáhla dějiny umění od jeho počátků až po současnost, se zrodila o pár let dříve roku 1866 v Paříži v restauraci Le Pré Catalan v Bouloňském lesíku. Sešla se tam tenkrát skupinka Američanů a návrh na založení galerie přednesl John Jay, v té době známá osobnost americké kultury. Setkání se zúčastnili především emigranti, ale i obchodníci a podnikatelé, kteří v Paříži připravovali světovou výstavu na následující rok.

V New Yorku byl souběžně založen Union League Club, který pod Jayovým vedením zapojil do projektu finančníky, výtvarné umělce, literáty a další významné osobnosti. Stát New York novou instituci, která dostala jméno Metropolitan Muzeum of Art, oficiálně uznal 17. dubna 1870.

Americké umění

Od samých začátků Metropolitní muzeum kladlo důraz na sbírky amerického umění. Už při zahájení mohli návštěvníci obdivovat alegorickou sochu Hirama Powerse nazvanou Kalifornie. Dnes má muzeum více než tisíc obrazů amerických malířů, šest set soch amerického původu a 2600 kreseb od počátků koloniálních dob až do začátku dvacátého století.

Velmi cenná je část sbírky věnovaná americkému dekorativnímu umění. Obsahuje řadu děl Louise Comforta Tiffanyho, jsou tu i kompletně zařízené místnosti z určitého období nebo slavnými bytovými návrháři a výtvarníky.

Starověk

Kolekce starověkého umění středního východu obsahuje tabulky s klínovým písmem, pečeti a další artefakty. Přes sedm tisíc předmětů představuje období od neolitu přes sumerskou říši, asyrskou, babylonskou, vlámskou kulturu a další.

V oddělení věnovaném starověkému Egyptu pocházela původně většina předmětů ze soukromých sbírek. V letech 1906 až 1941 začalo ale muzeum pořádat vlastní archeologické expedice a  předměty, které tyto expedice objevily, dnes představují téměř polovinu egyptských exponátů. Před výstavbou Asuánské přehrady byl například rozebrán pískovcový chrám, darován v roce 1965 Spojeným státům a tam byl opět sestaven. Nyní je součástí Metropolitního muzea a jednou z jeho největších atrakcí.

Metropolitní muezumAntika

Kolekce obsahuje 35 tisíc děl. Jedním z prvních předmětů, které muzeum při svém vzniku získalo, byl právě římský sarkofág, který je ve sbírkách dodnes. Řecko i Římská říše zahrnovaly širokou škálu kultur a uměleckých směrů a v Metropolitním muzeu je tato škála téměř beze zbytku zastoupena. Z této oblasti jsou tam i artefakty mnohem starší, například kolekce soch z poloviny třetího tisíciletí př. n. l., které jsou tak abstraktní, že by mohly být pokládány za moderní umění.

Umění Afriky, Oceánie a Asie

Tato část má poměrně krátkou historii. Základem se stala v roce 1969 sbírka amerického podnikatele Nelsona A. Rockeffelera, kterou muzeu věnoval. Obsahovala na tři tisíce artefaktů, celkově má nyní Metropolitní muzeum přes jedenáct tisíc předmětů z Afriky, tichomořských ostrovů a dalších oblastí včetně předmětů australských aboriginů.

Celé jedno křídlo patří asijskému umění. Také tyto sbírky patří k nejúplnějším a nejcennějším v západním světě. Obsahují šest tisíc uměleckých předmětů a zahrnují čtyři tisíciletí. Jsou tam zastoupeny všechny asijské civilizace a také všechny typy asijského dekorativního umění včetně kovotepectví a tisků, předměty čínské kaligrafie, nepálská i tibetská díla.

Islámské umění

Je tu zastoupena keramika, textilie, dekorativní prvky z mešit a světských staveb, celkem 12 tisíc předmětů z oblastí islámské kultury - z maurského Španělska, severní Afriky a Středního východu. Zlatým hřebem jsou perské miniatury a islámské posvátné knihy a tisky s vynikající kaligrafií. Oddělení se rozšiřovalo. Pro návštěvníky má být otevřeno začátkem letošního roku 2008.

Oddělení kreseb a tisků

Tisky a kresby jsou součástí celé řady jiných kolekcí Metropolitního muzea. Toto speciální oddělení se proto soustřeďuje na Severní Ameriku a západní Evropu v období od středověku. Má více než 11 tisíc kreseb, jeden a půl milionu tisků a dvanáct tisíc ilustrovaných knih. Jsou tu i kresby velkých evropských mistrů Michelangela, Leonarda da Vinci, Rembrandta van Dycka, Dürera či Degase.

Středověk

Sbírka obsahuje jedenáct tisíc exponátů, z toho množství předmětů s náboženskou tematikou. Jde o středověké umění zhruba od čtvrtého do šestnáctého století. Exponáty jsou umístěny částečně v hlavní budově muzea, částečně v prostorách tzv. kláštera. Nejde o skutečný středověký klášter, ale o novou budovu v Tryon Park, do níž byly zakomponovány dovezené části a stavební prvky pěti francouzských středověkých klášterů. Projekt financoval a podporoval další člen Rockeffelerovy rodiny John D. Rockeffeler Jr. Tato část kolekce obsahuje například mistrovská díla Botticelliho, El Greca a dalších.

Metropolitní muezumEvropská plátna

Kolekce evropských mistrů má v sice jen 2200 obrazů, ale jsou to světové unikáty. I v tomto směru patří Metropolitní muzeum ke světové špičce. Jde zejména o staré mistry a plátna z devatenáctého století s důrazem na francouzské, italské a nizozemské malíře. Je tam například sedmatřicet pláten Moneta, jedenadvacet Cézannových olejů a osmnáct Rembrandtů. Pět Vermeerových pláten, jako je v Metropolitním, nemá žádné jiné muzeum ve světě.

Početně velmi rozsáhlá je naopak sbírka evropského sochařství a dekorativního umění. Soustřeďuje se na renezanční sochařství, ale nabízí i množství nábytku a dekorativních předmětů – sklo, keramiku, šperky, tapiserie, hodiny a další. Jsou tu kompletně zařízené místnosti a obytné prostory z různých historických období i oblastí, například dokonale provedené patio ze španělského hradu.

Zbraně a brnění

Oddělení zbraní a brnění patří k nejpopulárnějším i díky svému uspořádání. V přízemí se totiž představuje celý oddíl jezdců v dobové výzbroji na koních. Je to specialita Metropolitního muzea.

Jsou tu zbraně a brnění z Dálného východu, ze starověkého Egypta, Řecka, Římské říše, Blízkého východu, Afriky a dalších oblastí a samozřejmě z evropského středověku. Mezi patnácti tisíci exponáty je řada zbraní a brnění králů, například francouzského Jindřicha II. nebo německého Ferdinanda I.

Hudební nástroje

Unikátní, téměř encyklopedická, je sbírka hudebních nástrojů z celého světa, která nemá ve světě obdoby. Obsahuje zhruba pět tisíc nástrojů včetně několika Stradivariho houslí, také nejstarší zachované piano na světě z roku 1720 vytvořené Bartolomeem Cristoforim a řadu dalších pokladů. Hudebními nástroji je tu zastoupen doslova každý kontinent v různých historických obdobích.

Kdo chce vědět víc: www.metmuseum.org

Pokračujte na:
Dovolená.cz