Oblasti USA

Kompaktní  celek

USA zaujímají 40 % plochy Severní Ameriky. Na jihu mají střeženou hranici s Mexikem a na severu naopak nestřeženou hranici s Kanadou. K území přiléhají hned dva oceány, na východě Atlantik, na západě Pacifik. V hlavní části USA se nachází 47 států a federální distrikt (District of Columbia, D.C.). Zbývajícími dvěma státy jsou Aljaška a Havajské ostrovy ve střední části Tichého oceánu. Pod svrchovanost USA patří přidružené státy Portoriko a Severní Mariany, zámořská území a několik ostrovů v Tichém oceánu. Kontinentální území se dělí na čtyři regiony: Sever, Středozápad, Jih, Západ

Sever

Jde o jádrovou oblast světového osídlení a ekonomiky. Na 5 % území žije 25 %  populace. Právě zde, v regionech Nové Anglie a Středoatlantském pobřeží je koncentrován průmysl a finanční základna. Státy se vyznačují výrazným britským odkazem jak v životním stylu, tak v jazyku. Tato oblast zahrnuje státy jako New York, Maine, Pensylvánie, New Jerwey, Washington D.C. a tak dále.

Středozápad

Jedná  se o poměrně rozsáhlou oblast zahrnující velký počet států na severu, kolem Velkých jezer a celém prostorném středozápadě USA. Oblast Velkých jezer je významnou zemědělskou oblastí, stejně jako turistickou – Niagarské vodopády. Z turistického hlediska zaujme i Chicago se silnou českou komunitou. V oblasti středozápadu USA nenalezou návštěvníci již tolik atrakcí, ale právě zde se nachází výrazné zdroje nerostných surovin.

Jih

Starý  dobrý jih, obrázek otrokářské Ameriky, zemědělská  a těžební oblast (2/3 těžby surovin), která si dodnes zachovala jakýsi ospalý průmyslově-zemědělský charakter.
Tzv. „starý  Jih“ tvoří státy Západní Virginia, Severní a Jižní Karolína, Georgia a Florida. Do dnešních dnů zde existují latentní rasové problémy. Tím se ale coby turisté neznepokojujte a raději si prohlédněte největší letecký vzdušný přístav světa v Atlantě. Ve městě je také k vidění muzeum Coca-Coly. Florida je nejdůležitější koupací a poznávací destinací celého Jihu. Jihovýchodní střed je ekonomicky slabší, kdysi tu také řádil Ku-Klux-Klan. Zatímco Jihozápadní střed v čele s Texasem a velkými aglomeracemi (Dallas, Houston) vyniká svým těžařským a petrochemickým průmyslem.

Západ

Málo osídlené území, takřka polovina Ameriky (40 % území), disponující velkým nerostným bohatstvím. Tento region má i velký potenciál cestovního ruchu. Naleznete zde nejvíce původních obyvatel (Indiánů). Horské oblasti států Montana, Colorado, Utah, Nevada, Arizona či Nové Mexiko lákají příznivce krásných scenérií a národních parků. Zatímco Pacifické pobřeží předvádí svůj kosmopolitní a urbanistický lesk.

Pokračujte na:
Dovolená.cz