Náboženství a jeho vliv na americkou kulturu

Money money money

Notoricky známá americká láska k penězům má svůj původ ve zde převládajícím protestantismu. Právě protestantismus považuje kumulaci jmění za jeden ze způsobů, jak se člověk může stát lepším. Náboženství a církev požívá ve Spojených státech amerických významných až přemrštěných výsad, úlev a daňových výjimek. „In God We Trust“, není jen fáze z bankovky, Američané jsou skutečně náramně věřící národ. Podíváme-li se na statistiky, pak se 55 % Američanů hlásí k protestantské církvi (baptisté, metodisté, luteráni) a 29 % jsou katolíci. Zbytek tvoří židé a muslimové popřípadě mormoni.

Mormoni

Všichni je známe skrz jejich propagování mnohoženství, svůj hlavní stan mají v Salt Lake City ve státě Utah. Ale nenechte se mýlit Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jak se oficiálně církev jmenuje, už od mnohoženství dávno upustila. Do dnešního dne se k víře hlásí na 13 milionů věřících. Z toho 5,5 milionu v USA, kde je čtvrtou největší církví. Učení se odvozuje jednak z Bible a pak z Knihy Mormonovy, jež vypráví o osudech Izraelitů v Americe.

Mormoni nepijí alkohol, kávu ani čaj, nekouří a nepoužívají žádné drogy. Církev má ve vlastnictví univerzity, nemocnice a různé veřejně prospěšné instituce. Její vlastnictví čítá také divadla, firmy, televizní a rozhlasovou stanici, obchody atd., prostřednictvím nichž realizuje rozsáhlou humanitární pomoc po celém světě. Její obšírný program Sociální péče ročně rozdá přes miliardu korun. V minulosti praktikovaná polygamie, velmi prospěšná za dob občanské války, kdy byl nedostatek mužů, byla po nátlaku federálních orgánů USA zrušena (pod pohrůžkou konfiskace církevního majetku).

Pokračujte na:
Dovolená.cz