Egypt

Kolem blahodárného toku řeky Nil, omývána Rudým a Středozemním mořem, se nachází země, jejíž sláva se nese od dob vznešených faraónů a stavitelů ohromujících pyramid - Egypt. Egyptská kultura nenásilně míchá africké a středoasijské prvky a získává tak tajemný nádech, který ročně přitáhne miliony turistů. Řada lidí touží pohlédnout do tváře pouštní Sahary a zakusit jízdu na hřbetu velblouda. Ovšem velmi atraktivní pro své teplé klimatické podmínky jsou i egyptská pobřeží, plná příjemných hotelových komplexů, která váš pobyt změní v dovolenou snů.

 

Oficiální název Egyptská arabská republika. Leží v severovýchodní Africe u pobřeží Středozemního a Rudého moře a na Sinajském poloostrově. Velkou část území tvoří pouště Sahara a poušť Lybijská. Hlavním městem je Káhira (Al-Qahirah).V Egyptě žije přibližně 80 000 000 obyvatel.

Faraonův poklad

Předměty nalezené ve slavné Tutanchamonově hrobce jsou jedinečným dokladem umění egyptské Nové říše. Právě teď jsou k vidění v Londýně.

TutanchamonTutanchamon je jedním z neznámějších, ale také nejzáhadnějších egyptských faraonů. Vládl koncem 18. dynastie zřejmě v letech  1347/46 - 1337/36 př. n. l. a změnil si jméno z Tutanchaten (Aton) na Tutanchamon (Amon). Dodnes není přesně známo, kdo byli jeho rodiče. Otcem mohl být faraon Amenofis III., ale název otec, který se v této souvislosti objevuje ve starých textech, mohl znamenat nejen příbuzenský vztah, ale i božskou spřízněnost.

Podle některých egyptologů byl Tutanchamon synem Achnatona, podle jiných pramenů byl naopak Achnatonovým švagrem. Ten se původně jmenoval Amenothep IV., byl manželem krásné Nefertiti a proslavil se snahou zavést v Egyptě kult jediného slunečního boha Atona, za jehož ztělesnění se sám považoval. Nefertiti však podle historických pramenů porodila svému manželovi jen dcery, a nemohla proto být Tutanchamonovou matkou.

Záhadná smrt

Mnoho se dnes neví ani o dalších důležitých okamžicích Tutanchamonova života – jak se dostal k moci, co za své vlády dokázal a proč zemřel ve věku pouhých osmnácti let. Egyptologové spekulovali o úkladné vraždě, to se však nepodařilo potvrdit. Při podrobném zkoumání faraonovy mumie vyšlo najevo, že panovník musel před smrtí utrpět vážná zranění. Na levé noze se našla stopa po zlomenině a úrazu čéšky, který mohl vést k infekci. Pravý kotník měl zlomený a fixovaný něčím, co se podobalo sádře. Radiologické vyšetření prokázalo stopy poranění za levým uchem, které vede k závěru, že Tutanchamona někdo silně udeřil do hlavy, pravděpodobně zezadu. Příčinou smrti mohlo být krvácení do mozku, s jistotou to však tvrdit nelze.

Nález století

Objev Tutanchamonovy hrobky v egyptském Údolí králů v roce 1922 byl skutečnou archeologickou senzací. Anglický archeolog Howard Carter, který vedl tým pracovníků, později napsal, že v okamžiku, kdy poprvé spatřil vnitřek hrobky, oněměl úžasem. Poklad, který se tam skrýval, překonal bohatostí všechny dosavadní objevy. Bylo tam na čtyři tisíce předmětů vynikající umělecké úrovně, které by vydaly nejméně na dvě tuny zlata. Nechyběly mezi nimi zlaté máry, trůn se zdobeným opěradlem a čtyři zlatem obložené bojové vozy rozřezané kvůli nedostatku místa na kusy.

PyramidyHrobka ukrývala také alabastrové vázy a dvě velké sochy se zlatou rouškou, zlatými sandály, kyjem a holí a lesknoucím se posvátným hadem na čele. Malá boční komora skrývala jídlo, nápoje, společenské hry, zbraně a ušebty (vešebty), sošky, které měly na onom světě za faraona vykonávat práci.

Šťastná náhoda

Proč nebyla Tutanchamonova hrobka nikdy vykradena tak jako většina ostatních hrobek v Údolí králů? Mohla za to zvláštní shoda okolností. Když v roce 1140 př. n. l. hloubili thébští dělníci hrobku pro faraona Ramsese VI., sváželi přebytečné kamení před vchod hrobky faraona Tutanchamona. Nevědomky ji tak uchránili neporušenou na následující tři tisícletí. Ani Howard Carter zpočátku netušil, co skrývá schodiště a chodba se zapečetěnými dveřmi. Přesvědčil jej až objev přední komory skryté za dalšími dvěmi, která sama ukrývala na sedm stovek uměleckých předmětů.

Později byla objevena vlastní pohřební komora se čtveřicí rakví z pozlaceného dřeva, které byly uloženy jedna do druhé. V poslední se skrýval sarkofág z jediného kusu křemence a v něm další zlatý sarkofág s faraonovým tělem se zlatou maskou na hlavě. Oči masky byly zhotoveny z aragonitu a obsidiánu, víčka z azurově modrého skla. Ve zkřížených rukou držel faraon královské insignie: ohnutou hůl a důtky.

Jedinečná příležitost

Předměty nalezené v Tutanchamonově hrobce dnes pokládají egyptské úřady za své kulturní dědictví a k jejich zapůjčení do zahraničí dochází jen zřídka. Některé z nich, například faraonova zlatá maska, by již nikdy neměly opustit území Egypta. O to větší příležitost se nyní nabízí každému, kdo zamíří do Londýna.

PyramidyV hale dříve nazývané Millenium Dome (dnes O2) právě probíhá výstava uměleckých klenotů Tutanchamonovy hrobky. Nechybí na ní zdobené kanopy – nádoby určené pro uchovávání orgánů zemřelého, šperky, mobiliář, zbraně či sošky božstev nebo samotného Tutanchamona. Všechny předměty jsou vyrobeny v tradičním stylu charakteristickém pro období Nové říše. Vyznačují se idealizujícím pojetím lidských postav, které bylo ovlivněno realizmem zavedeným v době faraona Achnatona.  Návštěvníkům dávají možnost poznat, jak asi vypadla místa mocných egyptských panovníků. V starověkém Egyptě jich vládlo téměř tři sta. Najít se podařilo hrobky jen šedesáti z nich.

Pokračujte na:
Dovolená.cz