Změnit zemi:

Krk - Chorvatsko

Největší chorvatské souostroví

Spolu se svým bratrským ostrovem Cres tvoří největší jadranský ostrov. Krk leží v severní Dalmácii v uskupení Kvarnerských ostrovů. Rozloha dosahuje 405 km2 a co se populace týče nejvíce zalidněn je sever ostrova, jelikož se jedná o nejúrodnější část. Celkově je Krk hornatý a vápencový, valná část zdejšího pobřeží je strmá, skalnatá, s drobnými, velmi pěknými plážemi v rozervaném pobřeží.

Opuštěný východ a kosmopolitní Krk

Z východu je Krk přivrácen k chorvatské pevnině a vanou zde pro Chorvatsko typické větry zvané bóra, které již staletí bičují místní pobřeží a proměnily tuto oblast v ponurou pustinu. Této depresivní oblasti se turisté většinou vyhýbají. Naopak jako návštěvnický magnet působí starobylé a stejnojmenné město Krk na západním pobřeží plné historických památek.

Jedno z nejprominentnějších letovisek na ostrově je Punat. Ostrov je mimořádně zajímavý i z etnografického pohledu: folklór, kroje, historické čakavské nářečí, písně a popěvky… toto vše se v poměrně velké míře dochovalo do dnešních dnů.

Krk - zájezdy

Pokračujte na:
Dovolená.cz