Změnit zemi:

Zadar - Chorvatsko

Vytříbené centrum severní Dalmácie

Město Zadar leží přímo na pobřeží na začátku Zadarského průlivu, který od pevniny odděluje severodalmatské ostrovy. Ostrov má svůj původ jako většina chorvatských měst v ilyrském osídlení.

Římané položili základy dnešního města a vybudovali kanalizaci, forum a Kapitol. Slavný je místní akvadukt zbudovaný za éry císaře Trajána, akvadukt je 35 km dlouhý a vedl až k Vranskému jezeru. Zadar je velkoměsto s významným průmyslovým sektorem, mezinárodním letištěm, velkým přístavem a splendidními přímořskými lázněmi, kde žije asi 70 000 obyvatel.

Nabídka Zadaru

Historický střed Zadaru leží na poloostrově a dominuje mu mohutné opevnění, které vystavěli Římané a Benátčané ho ještě posílili. K vidění toho je poměrně  hodně. Například renesanční perla v podobě Zemské brány, vystavěná Benátčany, nebo kostel svatého Šimona z 12. století s relikviářem svatého Šimona ve tvaru pozlaceného sarkofágu o hmotnosti 250 kg.

U kostela sv. Šimona začíná Kotromanićova ulice, hlavní bulvár města. Mořskou bránou se dá projít do přístavu a na protilehlém břehu dominuje most, spojnice starého a nového Zadaru.

Zadar - zájezdy

Pokračujte na:
Dovolená.cz